aboutsummaryrefslogblamecommitdiffstats
path: root/main/samba/APKBUILD
blob: 5f93be6bba7bae57e752d8b53aeea5d5fd20550a (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

                          
       
    
                                  
              
     
                      
       
                            


                   
                
                      
                            


                     

            
                         
                              
                        
                
 


                 

                     
               
             
              
                  

           
 

                    
                    

                       
 
                     
                                    

        
        
        
        


           
         
           
                     
          
           
           


          
            
        


          
          
        
         

     
                                    
            
             
              
          
               
                 

                    


             
     
          
 
                 

           
           


                      


           


           

           


           

           

           
           
       


           

           


           
       

                      


           
     
                                                              


                                     

                
                  

                        
                   
                    
               
                          
                       
                           
              
                  
              
                                                 
                
                  
                                                             

                     
      


      
                   
 
                                                    
                          
                     

                           
 

                                       
                                       
                        


      

                                
        

          
           
          
                               

 
                                     
       
                         


          

                             


        
                                 


                           
                           
                            

 
                 
            
                                               


          
                          
                    

                                
                  

 

                    


          
                     

 
                                  
                         
                            
                                

                                        
                          
                          
                           
                           
                                  
                               
                            
                               
                   

 
     

                         

          
                
                  
                 
                   
                
                 
                  
                    
                  
                    
                 
                 

                  
                
                 


                 
                           

 
                   
        
                                


          

                           
                           

 
                   

                        
                         

                                       


                  
                    
                     
                   
                                  

 

                                

                        
        


                     
                              


          
                      
        


                  
               


                     
                      
                                          
        

          
                 

                     
                         

                                         

                                                           
                      

                                
                                                              

 

               
                                         
                   

                  

                             
                  


 

                                 
                

 
    
                    
             

                             
        


                  
                                   
                           

 
                            
    
                                         
        
                                       
          
                            

                               
                           
                          
                            
                          
                                
                              
                            
                           
                           
                              
                           

                              
                              


                             

                             


                                


                               
                           
                             
                          

                                   

                               
                                  
                               
                            
                              


                              


                            


                              
 
 
                                                                                 

                                                                          
                                                                           
                                                                       
                                                                            
                                                                              
                                                                                 
                                                                      
                                                                       
                                                                       
                                                                         
# Maintainer: Natanael Copa <ncopa@alpinelinux.org>
pkgname=samba
pkgver=4.13.3
pkgrel=1
pkgdesc="Tools to access a server's filespace and printers via SMB"
url="https://www.samba.org/"
arch="all"
license="GPL-3.0-or-later LGPL-3.0-or-later"
subpackages="
	$pkgname-dev $pkgname-doc $pkgname-server-openrc
	libwbclient
	$pkgname-util-libs:_util_libs

	$pkgname-common::noarch
	$pkgname-common-tools:_common_tools
	$pkgname-common-server-libs:_common_server_libs
	libsmbclient
	$pkgname-client
	$pkgname-client-libs:_client_libs

	$pkgname-winbind
	$pkgname-winbind-clients:_winbind_clients
	$pkgname-winbind-krb5-locator:_winbind_krb5_locator
	$pkgname-libnss-winbind:_libnss_winbind
	pam-winbind:_pam_winbind

	$pkgname-dc
	$pkgname-dc-libs:_dc_libs

	$pkgname-server
	$pkgname-server-libs:_server_libs
	$pkgname-pidl::noarch
	py3-$pkgname:_py3
	$pkgname-test:_test
	$pkgname-libs-py3:_libs_py3
	$pkgname-libs
	"

depends="
	$pkgname-server=$pkgver-r$pkgrel
	$pkgname-client=$pkgver-r$pkgrel
	$pkgname-common-tools=$pkgver-r$pkgrel
	"

_dc_deps="py3-dnspython py3-markdown tdb"
# note that heimdal is required (over mit krb5) for AD DC functionality
makedepends="
	acl-dev
	bind-dev
	cups-dev
	dbus-dev
	docbook-xsl
	e2fsprogs-dev
	fuse-dev
	gnutls-dev
	iniparser-dev
	jansson-dev
	ldb-dev
	libarchive-dev
	libcap-dev
	libtirpc-dev
	liburing-dev
	linux-pam-dev
	musl-nscd-dev
	ncurses-dev
	openldap-dev
	perl
	perl-parse-yapp
	popt-dev
	py3-tdb
	py3-tevent
	python3-dev
	rpcgen
	subunit-dev
	talloc-dev
	tdb-dev
	tevent-dev
	zlib-dev
	$_dc_deps
	"
source="
	https://download.samba.org/pub/samba/stable/samba-$pkgver.tar.gz
	getpwent_r.patch
	musl_uintptr.patch
	netdb-defines.patch
	netapp.patch
	missing-headers.patch
	musl_rm_unistd_incl.patch
	add_missing___compar_fn_t.patch
	pidl.patch
	$pkgname.initd
	$pkgname.confd
	$pkgname.logrotate
	"
pkggroups="winbind"

# secfixes:
#  4.12.9-r0:
#   - CVE-2020-14318
#   - CVE-2020-14323
#   - CVE-2020-14383
#  4.12.7-r0:
#   - CVE-2020-1472
#  4.12.5-r0:
#   - CVE-2020-10730
#   - CVE-2020-10745
#   - CVE-2020-10760
#   - CVE-2020-14303
#  4.12.2-r0:
#   - CVE-2020-10700
#   - CVE-2020-10704
#  4.11.5-r0:
#   - CVE-2019-14902
#   - CVE-2019-14907
#   - CVE-2019-19344
#  4.11.3-r0:
#   - CVE-2019-14861
#   - CVE-2019-14870
#  4.11.2-r0:
#   - CVE-2019-10218
#   - CVE-2019-14833
#  4.10.8-r0:
#   - CVE-2019-10197
#  4.10.5-r0:
#   - CVE-2019-12435
#   - CVE-2019-12436
#  4.10.3-r0:
#   - CVE-2018-16860
#  4.8.11-r0:
#   - CVE-2018-14629
#   - CVE-2019-3880
#  4.8.7-r0:
#   - CVE-2018-16841
#   - CVE-2018-16851
#   - CVE-2018-16853
#  4.8.4-r0:
#   - CVE-2018-1139
#   - CVE-2018-1140
#   - CVE-2018-10858
#   - CVE-2018-10918
#   - CVE-2018-10919
#  4.7.6-r0:
#   - CVE-2018-1050
#   - CVE-2018-1057
#  4.7.3-r0:
#   - CVE-2017-14746
#   - CVE-2017-15275
#  4.7.0-r0:
#   - CVE-2017-12150
#   - CVE-2017-12151
#   - CVE-2017-12163
#  4.6.1-r0:
#   - CVE-2017-2619

build() {
	local _jobs=$JOBS
	local _idmap_modules=idmap_ad,idmap_rid,idmap_adex,idmap_hash,idmap_tdb2
	local _pdb_modules=pdb_tdbsam,pdb_ldap,pdb_ads,pdb_smbpasswd,pdb_wbc_sam,pdb_samba4
	local _auth_modules=auth_unix,auth_wbc,auth_server,auth_netlogond,auth_script,auth_samba4

	if [ -z "$_jobs" ]; then
		_jobs=$(awk '/^core id/ {n++} END{print n}' /proc/cpuinfo)
	fi
	./configure \
		--prefix=/usr \
		--jobs=${_jobs:-2} \
		--sysconfdir=/etc/$pkgname \
		--with-configdir=/etc/$pkgname \
		--localstatedir=/var \
		--libexecdir=/usr/lib \
		--enable-fhs \
		--with-lockdir=/var/cache/$pkgname \
		--with-piddir=/run/$pkgname \
		--with-logfilebase=/var/log/$pkgname \
		--with-pam \
		--without-systemd \
		--with-ads \
		--with-shared-modules=$_idmap_modules,$_pdb_modules,$_auth_modules,vfs_io_uring \
		--enable-cups \
		--without-gettext \
		--bundled-libraries=NONE,ntdb,roken,wind,hx509,asn1,heimbase,hcrypto,krb5,gssapi,heimntlm,hdb,kdc,cmocka \
		--disable-rpath-install \
		--without-gpgme
	make
}

package() {
	make DESTDIR="$pkgdir" install

	install -d "$pkgdir"/var/log/$pkgname \
		"$pkgdir"/usr/share/doc/$pkgname
	install -dm755 "$pkgdir"/var/lib/$pkgname/sysvol
	install -Dm644 examples/smb.conf.default \
		"$pkgdir"/etc/$pkgname/smb.conf
	install -m744 packaging/printing/smbprint \
		"$pkgdir"/usr/bin/smbprint
	install -Dm644 "$srcdir"/$pkgname.logrotate \
		"$pkgdir"/etc/logrotate.d/$pkgname

	install -Dm755 "$srcdir/$pkgname.initd" "$pkgdir/etc/init.d/$pkgname"
	install -Dm644 "$srcdir/$pkgname.confd" "$pkgdir/etc/conf.d/$pkgname"
}

_mv_files() {
	local i
	for i in "$@"; do
		case $i in
		*/*) mkdir -p "$subpkgdir"/${i%/*};;
		*) mkdir -p "$subpkgdir";;
		esac
		mv "$pkgdir"/$i "$subpkgdir"/$i
	done
}

common() {
	pkgdesc="Samba common files for both client an servers"
	depends=
	cd "$pkgdir"
	_mv_files \
		etc \
		var
	install -d -m700 "$subpkgdir"/var/lib/$pkgname/private
}

# common-libs is an attempt to avoid libpython dependency for libsmbclient
_libs_py3() {
	pkgdesc="Libraries that require libpython"
	depends=
	cd "$pkgdir"
	_mv_files \
		usr/lib/$pkgname/libsamba-net*samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libsamba-python*samba4.so
	return 0
}

# may depend on samba-common-server-libs but not samba-server-libs
_common_tools() {
	pkgdesc="Tools for Samba servers and clients"
	depends=
	cd "$pkgdir"
	_mv_files \
		usr/bin/net \
		usr/bin/pdbedit \
		usr/bin/profiles \
		usr/bin/smbcontrol \
		usr/bin/smbpasswd \
		usr/bin/testparm \
		usr/lib/$pkgname/libgpext-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libnet-keytab-samba4.so
}

# should not depend on client libs
_common_server_libs() {
	pkgdesc="Samba libraries shared by common-tools and servers" # not shared with clients
	depends=""
	cd "$pkgdir"
	_mv_files \
		usr/lib/libdcerpc-server-core.so.* \
		usr/lib/libnetapi.so.* \
		usr/lib/$pkgname/libdfs-server-ad-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libnpa-tstream-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libprinting-migrate-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libsmbd-base-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libsmbd-conn-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libsmbldaphelper-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/pdb
}

libsmbclient() {
	pkgdesc="The SMB client library"
	depends=
	cd "$pkgdir"
	_mv_files \
		usr/lib/libsmbclient.so.*
}

# should only depend on samba-util-libs, libwbclient and samba-libs
_client_libs() {
	pkgdesc="Samba libraries used by clients"
	depends=
	cd "$pkgdir"
	_mv_files \
		usr/lib/$pkgname/libcli-ldap-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libcmdline-contexts-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libcmdline-credentials-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libdsdb-garbage-collect-tombstones-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libgpo-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libhttp-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libmscat-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libnetif-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libpopt-samba3-cmdline-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libprinter-driver-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libregistry-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libsmbclient-raw-samba4.so \
		usr/lib/libdcerpc.so.*
}

client() {
	pkgdesc="Samba client programs"
	depends="$pkgname-common=$pkgver-r$pkgrel"
	cd "$pkgdir"
	_mv_files \
		usr/bin/cifsdd \
		usr/bin/dumpmscat \
		usr/bin/findsmb \
		usr/bin/dbwrap_tool \
		usr/bin/mdfind \
		usr/bin/mvxattr \
		usr/bin/nmblookup \
		usr/bin/oLschema2ldif \
		usr/bin/regdiff \
		usr/bin/regpatch \
		usr/bin/regshell \
		usr/bin/regtree \
		usr/bin/rpcclient \
		usr/bin/samba-regedit \
		usr/bin/sharesec \
		usr/bin/smbcacls \
		usr/bin/smbclient \
		usr/bin/smbcquotas \
		usr/bin/smbget \
		usr/bin/smbprint \
		usr/bin/smbspool \
		usr/bin/smbtar \
		usr/bin/smbtree \
		usr/lib/$pkgname/smbspool_krb5_wrapper
}

# should not pull in samba-client-libs
_server_libs() {
	pkgdesc="Samba libraries shared by server and windbind"
	depends=
	cd "$pkgdir"
	_mv_files \
		usr/lib/$pkgname/libdcerpc-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libidmap-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libnss-info-samba4.so
}

# should not pull in samba-client-libs
winbind() {
	pkgdesc="Samba user and group resolver"
	depends="$pkgname-common=$pkgver-r$pkgrel"
	install="winbind.pre-install winbind.pre-upgrade winbind.post-install
		winbind.post-upgrade"
	cd "$pkgdir"
	_mv_files \
		usr/sbin/winbindd \
		usr/lib/$pkgname/idmap \
		usr/lib/$pkgname/nss_info
	install -d -g winbind -m 750 \
		"$subpkgdir"/var/cache/$pkgname/winbindd_privileged
}

# should not depend on any other samba package
_util_libs() {
	pkgdesc="Samba utility libraries"
	depends=
	cd "$pkgdir"
	_mv_files \
		usr/lib/libsamba-util.so.* \
		usr/lib/$pkgname/libgenrand-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libsocket-blocking-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libsamba-debug-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libtime-basic-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libsys-rw-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libiov-buf-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libreplace-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libcom_err-samba4.so.*
}

# should only depend on samba-util-libs
libwbclient() {
	pkgdesc="Samba winbind client libraries"
	depends=
	cd "$pkgdir"
	_mv_files \
		usr/lib/libwbclient.so.* \
		usr/lib/$pkgname/libwinbind-client-samba4.so
}

_winbind_clients() {
	pkgdesc="Samba winbind client tools"
	depends=
	cd "$pkgdir"
	_mv_files \
		usr/bin/ntlm_auth \
		usr/bin/wbinfo
}

_libnss_winbind() {
	pkgdesc="Samba winbind NSS plugin"
	depends=
	cd "$pkgdir"
	_mv_files \
		usr/lib/libnss_winbind.so* \
		usr/lib/libnss_wins.so*
}

_winbind_krb5_locator() {
	pkgdesc="Samba winbind krb5 locator"
	depends=
	cd "$pkgdir"
	_mv_files \
		usr/lib/samba/krb5
}

_pam_winbind() {
	pkgdesc="PAM module for winbind"
	depends=
	cd "$pkgdir"
	_mv_files \
		usr/lib/security
}

dc() {
	pkgdesc="Samba AD Domain Controller"
	depends="$pkgname-common=$pkgver-r$pkgrel
		$pkgname-server=$pkgver-r$pkgrel
		$pkgname-winbind=$pkgver-r$pkgrel
		py3-$pkgname=$pkgver-r$pkgrel
		$_dc_deps"
	cd "$pkgdir"
	_mv_files \
		usr/bin/samba-tool \
		usr/sbin/samba* \
		usr/share/$pkgname \
		usr/lib/$pkgname/auth/samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/gensec \
		usr/lib/$pkgname/ldb \
		usr/lib/$pkgname/libsmbpasswdparser-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/vfs/posix_eadb.so
}

_dc_libs() {
	pkgdesc="Samba AD Domain Controller libraries"
	cd "$pkgdir"
	_mv_files \
		usr/lib/libdcerpc-samr.so.* \
		usr/lib/libdcerpc-server.so.* \
		usr/lib/libsamba-policy.* \
		usr/lib/$pkgname/bind9 \
		usr/lib/$pkgname/libHDB-SAMBA4-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libLIBWBCLIENT-OLD-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libauth-unix-token-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libauth4-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libcluster-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libdb-glue-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libdnsserver-common-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libdsdb-module-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libhdb-samba4.so.* \
		usr/lib/$pkgname/libkdc-samba4.so.* \
		usr/lib/$pkgname/libpac-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libposix-eadb-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libprocess-model-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libscavenge-dns-records-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libservice-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libshares-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/process_model \
		usr/lib/$pkgname/service
}

server() {
	pkgdesc="Samba server"
	depends="$pkgname-common=$pkgver-r$pkgrel"
	cd "$pkgdir"
	_mv_files \
		usr/sbin/nmbd \
		usr/sbin/smbd \
		usr/sbin/eventlogadm \
		usr/bin/smbstatus \
		\
		usr/lib/$pkgname/auth \
		usr/lib/$pkgname/libxattr-tdb-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/vfs
}


pidl() {
	pkgdesc="Perl IDL compiler"
	depends="perl"
	cd "$pkgdir"
	_mv_files \
		usr/bin/pidl \
		usr/share/perl*
}

_py3() {
	pkgdesc="Samba python libraries"
	depends="py3-tdb"
	mkdir -p "$subpkgdir"/usr/lib
	mv "$pkgdir"/usr/lib/python* "$subpkgdir"/usr/lib/
}

_test() {
	pkgdesc="Samba server and client testing tools"
	depends=
	cd "$pkgdir"
	_mv_files \
		usr/bin/gentest \
		usr/bin/locktest \
		usr/bin/masktest \
		usr/bin/ndrdump \
		usr/bin/smbtorture \
		usr/lib/$pkgname/libdlz-bind9-for-torture-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libtorture-samba4.so
}

# should only depend on samba-util-libs and libwbclient
libs() {
	pkgdesc="Samba core libraries shared by common-tools, server and clients"
	depends=
	cd "$pkgdir"
	# heimdal libs
	_mv_files \
		usr/lib/$pkgname/libasn1-samba4.so.* \
		usr/lib/$pkgname/libgssapi-samba4.so.* \
		usr/lib/$pkgname/libhcrypto-samba4.so.* \
		usr/lib/$pkgname/libheimbase-samba4.so.* \
		usr/lib/$pkgname/libheimntlm-samba4.so.* \
		usr/lib/$pkgname/libhx509-samba4.so.* \
		usr/lib/$pkgname/libkrb5-samba4.so.* \
		usr/lib/$pkgname/libroken-samba4.so.* \
		usr/lib/$pkgname/libwind-samba4.so.*

	_mv_files \
		usr/lib/$pkgname/libCHARSET3-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libMESSAGING-SEND-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libMESSAGING-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libaddns-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libads-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libasn1util-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libauth-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libauthkrb5-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libcli-cldap-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libcli-ldap-common-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libcli-nbt-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libcli-smb-common-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libcli-spoolss-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libcliauth-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libclidns-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libcmocka-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libcommon-auth-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libdbwrap-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libdcerpc-samba-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libevents-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libflag-mapping-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libgensec-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libgse-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libinterfaces-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libkrb5samba-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libldbsamba-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/liblibcli-lsa3-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/liblibcli-netlogon3-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/liblibsmb-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libmessages-dgm-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libmessages-util-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libmsghdr-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libmsrpc3-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libndr-samba-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libndr-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libpopt-samba3-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libsamba-cluster-support-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libsamba-modules-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libsamba-security-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libsamba-sockets-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libsamba3-util-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libsamdb-common-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libsecrets3-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libserver-id-db-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libserver-role-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libsmb-transport-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libsmbd-shim-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libtalloc-report-printf-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libtalloc-report-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libtdb-wrap-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libtrusts-util-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libutil-cmdline-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libutil-reg-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libutil-setid-samba4.so \
		usr/lib/$pkgname/libutil-tdb-samba4.so \
		usr/lib/libdcerpc-binding.so.* \
		usr/lib/libndr-krb5pac.so.* \
		usr/lib/libndr-nbt.so.* \
		usr/lib/libndr-standard.so.* \
		usr/lib/libndr.so.* \
		usr/lib/libsamba-credentials.so.* \
		usr/lib/libsamba-errors.so.* \
		usr/lib/libsamba-hostconfig.so.* \
		usr/lib/libsamba-passdb.so.* \
		usr/lib/libsamdb.so.* \
		usr/lib/libsmbconf.so.* \
		usr/lib/libsmbldap.so.* \
		usr/lib/libtevent-util.so.*

	# exit with error if some stuff stayed at main pack
	rmdir "$pkgdir"/usr/lib/$pkgname \
		"$pkgdir"/usr/share \
		"$pkgdir"/usr/sbin \
		"$pkgdir"/usr/bin \
		"$pkgdir"/usr/lib \
		"$pkgdir"/usr
}

sha512sums="e7d29a89ba31ac6ca6c2dfd2629b8e07e47f4b1f265907847b43845dcf19a2200bcb1ca9f6845dd39c1ffca5dbf89f998bcc4defe33f5e3c4d8006ec9c6e88ab samba-4.13.3.tar.gz
58de5e79fdfd06e828d478e112d581d333a8bee88d2602b92204d780f0d707b27dd84f8e2e6b00fca40da81c8fe99aa5bcec70d8b393d3a0a83199c72a4aa48b getpwent_r.patch
b7906d66fe55a980a54161ee3f311b51bcbce76b8d4c8cc1ba6d0c5bdf98232cb192b9d2c1aa7b3e2742f5b9848c6cf429347940eefe66c3e0eda1d5aac1bf93 musl_uintptr.patch
1854577d0e4457e27da367a6c7ec0fb5cfd63cefea0a39181c9d6e78cf8d3eb50878cdddeea3daeec955d00263151c2f86ea754ff4276ef98bc52c0276d9ffe8 netdb-defines.patch
3b4759dfcf6ec54f2131390c9eb7fd7dd23071e304905cdeaf7a9828fa888cb3dcb5c5bb6a07a634c51d0392ac47f6e22b937faf4354e3b07cfc0de7fdfa28e9 netapp.patch
c0afe8b1dfddc5290c9aa611163d20adc3a546f54bba0081f739cda4255829f1a72bae422b6cb049aca82e58d4daf63ad5553f4c5c51671019bfbbc2781460f0 missing-headers.patch
9bf4bbc8b03d9ea17d2f8ffeaf3a83541b171936a90bb8d75b08cc5afbdbaaec545c1b3782c90ae2ffc4568ab4e6f15fb21899d80c654a796301e16429c93b65 musl_rm_unistd_incl.patch
bc2df70e327fea5dfbd923600225f1448815d842c37d6937dd74eab7f7699d7f52cd7a8e28a61233974649cf86661a0107dce5019d33b71205e4b41bac73f4e2 add_missing___compar_fn_t.patch
c0bbe1186b150a9bb2a0b741a8cfbd7a5109e5fed1eaa07aaa38cf026ebe054d38cc01e2496f0cab7b40f743e1b7ecfbf8a4d5820810226c4152021df65f36dc pidl.patch
96070e2461370437f48571e7de550c13a332fef869480cfe92e7cac73a998f6c2ee85d2580df58211953bebd0e577691aa710c8edddf3ea0f30e9d47d0a2fd44 samba.initd
e2b49cb394e758447ca97de155a61b4276499983a0a5c00b44ae621c5559b759a766f8d1c8d3ee98ad5560f4064a847a7a20cfa2e14f85c061bec8b80fd649eb samba.confd
3458a4e1f8a8b44c966afb339b2dca51615be049f594c14911fc4d8203623deee416b6fe881436e246fc7d49c97a2b3bf9c5f33ba774302b24190a1103d6b67d samba.logrotate"