aboutsummaryrefslogblamecommitdiffstats
path: root/main/xen/APKBUILD
blob: 9fadaa0fe1876bfee928dd02b7f19511cdb412ba (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
                             
                            

                            
      
    

             
          
       
                 
                                        
                                  
                                       
                          

                           
                              

               
 

                          
     
                                           


                           
                                         

                                                         
                                        
          
 
                  
              
 
                
              
                    
 
             


                    
 


                

                       


                                                                             


               

           
     
 
                  
                     

                              
      
                 
            
 

              


                                      

                                                                         

          


                    
                                 
              
                  

                                        
 


                   


               
          
           

 

                                                     

                               

            
                 
                  

                 
                         
              
 
 

          
 
                  
                        

                
                         
 

                              
 
                   
                

 

                              


                     

                                

 


            


           
                                                                         
 


                       

                               

                                       

 


                     
                           
                            
                              

                          

                              
                                                                           
                                                     
                       
                               
                           
                             
                           
                                 

                                 

                        

                             
                                    

                                            
                         
                         
                          
                          
                         
                         

                            
                        
                                               

                                          

                                              
                                                                                                           
                                                                     
                                       
                                               
                                           
                                             
                                           
                                                 

                                                 

                                        

                                             
                                                    

                                                            
                                         
                                         
                                          
                                          
                                         
                                         

                                            
                                        
                                                                               

                                                                          

                                                                              
                                                                                                                                                                           
                                                                                                     
                                                                       
                                                                               
                                                                           
                                                                             
                                                                           
                                                                                 

                                                                                 

                                                                        

                                                                             
                                                                                    

                                                                                            
                                                                         
                                                                         
                                                                          
                                                                          
                                                                         
                                                                         

                                                                            
                                                                        
# Contributor: William Pitcock <nenolod@dereferenced.org>
# Contributor: Roger Pau Monne <roger.pau@entel.upc.edu>
# Maintainer: William Pitcock <nenolod@dereferenced.org>
pkgname=xen
pkgver=4.7.0
pkgrel=5
pkgdesc="Xen hypervisor"
url="http://www.xen.org/"
arch="x86_64 armhf"
license="GPL"
depends="bash iproute2 logrotate"
depends_dev="libressl-dev python2-dev e2fsprogs-dev gettext zlib-dev ncurses-dev
	dev86 texinfo perl pciutils-dev glib-dev yajl-dev libnl3-dev
	spice-dev gnutls-dev curl-dev libaio-dev lzo-dev xz-dev util-linux-dev
	e2fsprogs-dev linux-headers argp-standalone"
makedepends="$depends_dev autoconf automake libtool "

# secfixes:
#  4.7.0-r0:
#   - CVE-2016-6258 XSA-182
#   - CVE-2016-6259 XSA-183
#   - CVE-2016-5403 XSA-184
#  4.7.0-r1:
#   - CVE-2016-7092 XSA-185
#   - CVE-2016-7093 XSA-186
#   - CVE-2016-7094 XSA-187
#  4.7.0-r5:
#   - CVE-2016-7777 XSA-190

case "$CARCH" in
x86*)
	depends="$depends syslinux"
	makedepends="$makedepends iasl seabios-bin"
	;;
arm*)
	makedepends="$makedepends dtc-dev"
	;;
esac

install=""

if [ "$CARCH" != "armhf" ]; then
	subpackages="$pkgname-dbg"
fi
subpackages="$subpackages $pkgname-doc $pkgname-dev $pkgname-libs $pkgname-hypervisor"

# grep _VERSION= stubdom/configure
_ZLIB_VERSION="1.2.3"
_LIBPCI_VERSION="2.2.9"
_NEWLIB_VERSION="1.16.0"
_LWIP_VERSION="1.3.0"
_GRUB_VERSION="0.97"
_OCAML_VERSION="3.11.0"
_GMP_VERSION="4.3.2"
_POLARSSL_VERSION="1.1.4"
_TPMEMU_VERSION="0.7.4"

# grep ^IPXE_GIT_TAG tools/firmware/etherboot/Makefile
_IPXE_GIT_TAG=9a93db3f0947484e30e753bbd61a10b17336e20e

source="http://bits.xensource.com/oss-xen/release/$pkgver/$pkgname-$pkgver.tar.gz
	http://xenbits.xen.org/xen-extfiles/gmp-$_GMP_VERSION.tar.bz2
	http://xenbits.xen.org/xen-extfiles/grub-$_GRUB_VERSION.tar.gz
	http://xenbits.xen.org/xen-extfiles/lwip-$_LWIP_VERSION.tar.gz
	http://xenbits.xen.org/xen-extfiles/newlib-$_NEWLIB_VERSION.tar.gz
	http://xenbits.xen.org/xen-extfiles/pciutils-$_LIBPCI_VERSION.tar.bz2
	http://xenbits.xen.org/xen-extfiles/polarssl-$_POLARSSL_VERSION-gpl.tgz
	http://xenbits.xen.org/xen-extfiles/tpm_emulator-$_TPMEMU_VERSION.tar.gz
	http://xenbits.xen.org/xen-extfiles/zlib-$_ZLIB_VERSION.tar.gz
	http://xenbits.xen.org/xen-extfiles/ipxe-git-$_IPXE_GIT_TAG.tar.gz

	xsa182-unstable.patch
	xsa183-unstable.patch
	xsa184-qemut-master.patch
	xsa184-qemuu-master.patch
	xsa185.patch
	xsa186-0001-x86-emulate-Correct-boundary-interactions-of-emulate.patch
	xsa186-4.7-0002-hvm-fep-Allow-testing-of-instructions-crossing-the.patch
	xsa187-4.7-0001-x86-shadow-Avoid-overflowing-sh_ctxt-seg.patch
	xsa187-4.7-0002-x86-segment-Bounds-check-accesses-to-emulation-ctx.patch
	xsa190.patch

	qemu-coroutine-gthread.patch
	qemu-xen_paths.patch

	hotplug-vif-vtrill.patch
	rombios-no-pie.patch
	0001-ipxe-dont-clobber-ebp.patch

	musl-support.patch
	musl-hvmloader-fix-stdint.patch
	stdint_local.h
	elf_local.h

	xen-hotplug-lockfd.patch
	xen-fd-is-file.c

	xenstore_client_transaction_fix.patch

	patch-gcc6-etherboot-nonnull-compare.patch::https://git.ipxe.org/ipxe.git/patch/e2f14c2f8c10674dbbd4f1228d79dc4c9be213b5
	patch-gcc6-etherboot-rm-unused-string-functions.patch
	patch-gcc6-etherboot-nic.c.patch::https://git.ipxe.org/ipxe.git/patch/a5885fbc19c4b60dc1a21624d1a9d1b77a93504e
	patch-gcc6-etherboot-ath.patch::https://git.ipxe.org/ipxe.git/patch/63037bdce4a325e5e1da85ffcdf27b77ac670c01
	patch-gcc6-etherboot-sis190.patch::https://git.ipxe.org/ipxe.git/patch/65b32a0b7000f70a5bb1d33190d40f9b04c93172
	patch-gcc6-etherboot-skge.patch::https://git.ipxe.org/ipxe.git/patch/76ec2a0540b25dbd183b9ce185583a4b24278cf1
	patch-gcc6-etherboot-via-velocity.c.patch
	patch-gcc6-etherboot-via-rhine.c.patch
	patch-gcc6-etherboot-e1000_phy.c.patch
	patch-gcc6-etherboot-igb_phy.c.patch
	patch-gcc6-etherboot-ath9k-9287-array.patch
	patch-gcc6-etherboot-no-pie.patch
	patch-gcc6-etherboot-link-header.patch::https://git.ipxe.org/ipxe.git/patch/6324bd9389521c7e86384591f41eb78a81e9af47
	patch-gcc6-etherboot-eth_broadcast.patch::https://git.ipxe.org/ipxe.git/patch/1cbb1581f16e235fafc963c906ad02b38d5457bd

	xenstored.initd
	xenstored.confd
	xenconsoled.initd
	xenconsoled.confd
	xendomains.initd
	xendomains.confd
	xen-consoles.logrotate
	xenqemu.confd
	xenqemu.initd
	"

_builddir="$srcdir"/$pkgname-$pkgver
_seabios=/usr/share/seabios/bios-256k.bin

# Override wrong arch detection from xen-$pkgver/Config.mk.
case "$CARCH" in
armhf) export XEN_TARGET_ARCH="arm32";;
esac

prepare() {
	local i _failed= _series=
	cd "$_builddir"

	for i in $source; do
		case $i in
		*-etherboot-*)
			p=${i%%::*}
			p=${p##*/}
			msg "adding to ipxe: $p"
			cp "$srcdir"/$p tools/firmware/etherboot/patches/
			echo "$p" >> tools/firmware/etherboot/patches/series
			;;
		*.patch) msg $i; patch -s -N -p1 -i "$srcdir"/$i \
				|| _failed="$_failed $i"
			;;
		*/ipxe-git-*)
			ln -s "$srcdir"/${i##*/} \
				tools/firmware/etherboot/ipxe.tar.gz || return 1
			;;
		*/xen-extfiles/*)
			ln -s "$srcdir"/${i##*/} stubdom/ || return 1
			;;
		esac
	done
	if [ -n "$_failed" ]; then
		error "Patches failed:"
		for i in $_failed; do
			echo $i
		done
		return 1
	fi

	# install our stdint_local.h and elf_local.h
	install "$srcdir"/stdint_local.h "$srcdir"/elf_local.h \
		"$_builddir"/tools/firmware/ || return 1

	# remove all -Werror
	msg "Eradicating -Werror..."
	find . -name '*.mk' -o -name 'Make*' | xargs sed -i -e 's/-Werror//g' \
		|| return 1

	msg "Updating config.sub..."
	update_config_sub || return 1

	msg "Autoreconf..."
	autoreconf || return 1

	unset CFLAGS
	unset LDFLAGS
}

# Unset CFLAGS and LDFLAGS because the xen build system
# doesn't support them. Instead use .config in xen root
# folder if necessary.
munge_cflags() {
	msg "Munging CFLAGS..."

	unset CFLAGS
	unset LDFLAGS
	unset LANG
	unset LC_ALL

	case "$CARCH" in
	armhf)	export CFLAGS="-mcpu=cortex-a15";;
	esac
}

# These tasks are added as separate tasks to enable a packager
# to invoke specific tasks like building the hypervisor. i.e.
#  $ abuild configure build_tools
configure() {
	cd "$_builddir"

	msg "Running configure..."
	./configure --prefix=/usr \
		--build=$CBUILD \
		--host=$CHOST \
		--with-system-seabios=$_seabios \
		|| return 1
}

build_hypervisor() {
	munge_cflags

	msg "Building hypervisor..."
	make xen || return 1
}

build_tools() {
	munge_cflags

	msg "Building tools..."
	make tools || return 1
}

build_docs() {
	munge_cflags

	msg "Building documentation..."
	make docs || return 1
}

build_stubdom() {
	munge_cflags

	msg "Building stub domains..."
	make stubdom || return 1
}

build() {
	cd "$_builddir"
	configure || return 1
	build_hypervisor || return 1
	build_tools || return 1
	build_docs || return 1
	case "$CARCH" in
	x86*) build_stubdom || return 1;;
	esac

	${CC:-gcc} -o xen-fd-is-file "$srcdir"/xen-fd-is-file.c
}

package() {
	cd "$_builddir"

	unset CFLAGS
	unset LDFLAGS

	make -j1 DESTDIR="$pkgdir" install-xen install-tools install-docs \
		|| return 1
	case "$CARCH" in
	x86*) make -j1 DESTDIR="$pkgdir" install-stubdom || return 1;;
	esac

	# remove default xencommons
	rm -rf "$pkgdir"/etc/init.d/xencommons

	for i in $source; do
		case $i in
		*.initd) install -Dm755 "$srcdir"/$i \
				"$pkgdir"/etc/init.d/${i%.*};;
		*.confd) install -Dm644 "$srcdir"/$i \
				"$pkgdir"/etc/conf.d/${i%.*};;
		esac
	done
	install -Dm644 "$srcdir"/xen-consoles.logrotate \
		"$pkgdir"/etc/xen/xen-consoles.logrotate

	install -m755 xen-fd-is-file "$pkgdir"/usr/lib/xen/bin/xen-fd-is-file
}

libs() {
	pkgdesc="Libraries for Xen tools"
	replaces="xen"
	depends=
	mkdir -p "$subpkgdir"/usr/lib
	mv "$pkgdir"/usr/lib/*.so.* \
		"$pkgdir"/usr/lib/fs \
		"$subpkgdir"/usr/lib/
}

hypervisor() {
	pkgdesc="Xen hypervisor"
	depends=
	mkdir -p "$subpkgdir"
	mv "$pkgdir"/boot "$subpkgdir"/
}

md5sums="3aa4e01bf37a3a5bc8572907cb88e649 xen-4.7.0.tar.gz
dd60683d7057917e34630b4a787932e8 gmp-4.3.2.tar.bz2
cd3f3eb54446be6003156158d51f4884 grub-0.97.tar.gz
36cc57650cffda9a0269493be2a169bb lwip-1.3.0.tar.gz
bf8f1f9e3ca83d732c00a79a6ef29bc4 newlib-1.16.0.tar.gz
cec05e7785497c5e19da2f114b934ffd pciutils-2.2.9.tar.bz2
7b72caf22b01464ee7d6165f2fd85f44 polarssl-1.1.4-gpl.tgz
e26becb8a6a2b6695f6b3e8097593db8 tpm_emulator-0.7.4.tar.gz
debc62758716a169df9f62e6ab2bc634 zlib-1.2.3.tar.gz
7496268cebf47d5c9ccb0696e3b26065 ipxe-git-9a93db3f0947484e30e753bbd61a10b17336e20e.tar.gz
d162fdb5a2def649a18e377dfb8c618e xsa182-unstable.patch
4e89035687d1fcdabe34610f947871ae xsa183-unstable.patch
95bc220677fc2bb9a3df4dc14a0b31f6 xsa184-qemut-master.patch
cc0904605d03a9e4f6f21d16824e41c9 xsa184-qemuu-master.patch
8ae22c70681f3daf97ee7ef8ad947e76 xsa185.patch
9a2b74f2079ba0b7a6e2420e6887cc3a xsa186-0001-x86-emulate-Correct-boundary-interactions-of-emulate.patch
7849473e564a01b348d9f60a53fefe65 xsa186-4.7-0002-hvm-fep-Allow-testing-of-instructions-crossing-the.patch
c426383254acdcbb9466bbec2d6f8d9b xsa187-4.7-0001-x86-shadow-Avoid-overflowing-sh_ctxt-seg.patch
ed2ad5eaaa275dd64f9fdca3ef8a5ca7 xsa187-4.7-0002-x86-segment-Bounds-check-accesses-to-emulation-ctx.patch
73bd0fc4a4d51c7160eadf527adb1195 xsa190.patch
de1a3db370b87cfb0bddb51796b50315 qemu-coroutine-gthread.patch
08bfdf8caff5d631f53660bf3fd4edaf qemu-xen_paths.patch
e449bb3359b490804ffc7b0ae08d62a0 hotplug-vif-vtrill.patch
5fab5487fe92fa29302db9ccb04af564 rombios-no-pie.patch
3a04998db5cc3c5c86f3b46e97e9cd82 0001-ipxe-dont-clobber-ebp.patch
0984e3000de17a6d14b8014a3ced46a4 musl-support.patch
513456607a2adfaa0baf1e3ae5124b23 musl-hvmloader-fix-stdint.patch
c9313a790faa727205627a1657b9bf06 stdint_local.h
c13f954d041a6fa78d0d241ad1780c0b elf_local.h
750138c31ec96d1a11fe0c665ac07e9e xen-hotplug-lockfd.patch
649f77b90978cd2b6d506ac44ec6c393 xen-fd-is-file.c
b05500e9fdcec5a076ab8817fc313ac3 xenstore_client_transaction_fix.patch
ea983c48b69eea3885627b2c8da8afec patch-gcc6-etherboot-nonnull-compare.patch
c1b73e5b708002b77b50827742c3af09 patch-gcc6-etherboot-rm-unused-string-functions.patch
e10ec3a62e8dc47052b8d8be77520af7 patch-gcc6-etherboot-nic.c.patch
78433fdb5ed0d9f71a1d2b8103a886c9 patch-gcc6-etherboot-ath.patch
83b0416745dffdfedec8caab7d20b758 patch-gcc6-etherboot-sis190.patch
24ece1158115e508e6a5db0a086f065c patch-gcc6-etherboot-skge.patch
465ca7d4841fe34b7b4d9d99257cd092 patch-gcc6-etherboot-via-velocity.c.patch
b136a8d31272eec48c766065bba260ca patch-gcc6-etherboot-via-rhine.c.patch
ef2d246f23e5ca152a4057617041bac6 patch-gcc6-etherboot-e1000_phy.c.patch
05b86753c6e6ca90af038b499fd564f0 patch-gcc6-etherboot-igb_phy.c.patch
74a5f930491bbc4333c84fff36029a1c patch-gcc6-etherboot-ath9k-9287-array.patch
567de70c3355c9724ebfdb02d7806435 patch-gcc6-etherboot-no-pie.patch
4ae9e861dc0a9b1873236399ba8cff6d patch-gcc6-etherboot-link-header.patch
ce606e447bc4884dffc59080cd10acfd patch-gcc6-etherboot-eth_broadcast.patch
4aeda68bf5b168019762fcf6edb661d3 xenstored.initd
d86504e12f05deca6b3eeeb90157160e xenstored.confd
d1dd5fc9a8b00f7373d789f9b5a605b9 xenconsoled.initd
ec2252c72050d7d5870a3a629b873ba6 xenconsoled.confd
e155d7992ddbb5b0df6148f4cc21c7c6 xendomains.initd
dcdd1de2c29e469e834a02ede4f47806 xendomains.confd
9df68ac65dc3f372f5d61183abdc83ff xen-consoles.logrotate
6a2f777c16678d84039acf670d86fff6 xenqemu.confd
e1c9e1c83a5cc49224608a48060bd677 xenqemu.initd"
sha256sums="be5876144d49729572ae06142e0bb93f1c1f2695578141eff2931995add24623 xen-4.7.0.tar.gz
936162c0312886c21581002b79932829aa048cfaf9937c6265aeaa14f1cd1775 gmp-4.3.2.tar.bz2
4e1d15d12dbd3e9208111d6b806ad5a9857ca8850c47877d36575b904559260b grub-0.97.tar.gz
772e4d550e07826665ed0528c071dd5404ef7dbe1825a38c8adbc2a00bca948f lwip-1.3.0.tar.gz
db426394965c48c1d29023e1cc6d965ea6b9a9035d8a849be2750ca4659a3d07 newlib-1.16.0.tar.gz
f60ae61cfbd5da1d849d0beaa21f593c38dac9359f0b3ddc612f447408265b24 pciutils-2.2.9.tar.bz2
2d29fd04a0d0ba29dae6bd29fb418944c08d3916665dcca74afb297ef37584b6 polarssl-1.1.4-gpl.tgz
4e48ea0d83dd9441cc1af04ab18cd6c961b9fa54d5cbf2c2feee038988dea459 tpm_emulator-0.7.4.tar.gz
1795c7d067a43174113fdf03447532f373e1c6c57c08d61d9e4e9be5e244b05e zlib-1.2.3.tar.gz
632ce8c193ccacc3012bd354bdb733a4be126f7c098e111930aa41dad537405c ipxe-git-9a93db3f0947484e30e753bbd61a10b17336e20e.tar.gz
303400b9a832a3c1d423cc2cc97c2f00482793722f9ef7dd246783a049ac2792 xsa182-unstable.patch
ea0ea4b294332814330f222e6d78eea3b19c394eac8ae22feb4a5bd21e90331f xsa183-unstable.patch
88c939c64b8f9fc9f86d0a30517d5455462d1ff837aa4285a9cb189b54c0cf20 xsa184-qemut-master.patch
3877e19992c4532b8b2a37e151fe6a6187a1bbee2b54c1718b995260bb0fcf65 xsa184-qemuu-master.patch
3328a1953ecdf4de35462ea8396b0927171d718e95f73a87a7f651427bd8f8b4 xsa185.patch
f2082a36d968a47e477bb5082d0e0aaa58e6cb3dc20b26389f043a9b7b595fa6 xsa186-0001-x86-emulate-Correct-boundary-interactions-of-emulate.patch
5a826a32763d82ac83c924f8c89d12aae5f069a4cbc7d5193aa8413a02b6dc05 xsa186-4.7-0002-hvm-fep-Allow-testing-of-instructions-crossing-the.patch
be9fe85d36c2c1fbca246c1f4d834c3ef11b6ab3d5467da0ac8c079aa5a68de9 xsa187-4.7-0001-x86-shadow-Avoid-overflowing-sh_ctxt-seg.patch
36b22d6a168be39f31a1c1304f708269a2a10fe5105f7da4a06877d6059f1cd6 xsa187-4.7-0002-x86-segment-Bounds-check-accesses-to-emulation-ctx.patch
21e7b1d08874527ab2e4cd23d467e9945afcd753dd3390ab2aaf9d24d231916c xsa190.patch
3941f99b49c7e8dafc9fae8aad2136a14c6d84533cd542cc5f1040a41ef7c6fe qemu-coroutine-gthread.patch
e4e5e838e259a3116978aabbcebc1865a895179a7fcbf4bad195c83e9b4c0f98 qemu-xen_paths.patch
dd1e784bc455eb62cb85b3fa24bfc34f575ceaab9597ef6a2f1ee7ff7b3cae0a hotplug-vif-vtrill.patch
74cb62a4614dd042ea9169112fb677bfef751a760aae34c7e73391fa857a8429 rombios-no-pie.patch
ac8bbd0b864c7de278fd9b68392b71863581ec21622c2e9b87e501e492e414d3 0001-ipxe-dont-clobber-ebp.patch
2fea4ceec8872f5560023fa135e3ff03d6deee4299e53d3a33ec59c31779b2c5 musl-support.patch
479b9605e85c865be6117b6d1993124dbbb7da7f95d0e896e4c0fe5cdfeb74d3 musl-hvmloader-fix-stdint.patch
6b4ad2a9fdb3e23b06c8c1961a46b06c15a46471fe6fb13cdc269da37466f334 stdint_local.h
7f1ed2db24d8eba87a08eea0601a9ab339209906fdfa74c8c03564a1a6e6471e elf_local.h
b183ed028a8c42a64e6fd3fb4b2b6dad832f52ed838fceb69bf681de4e7d794f xen-hotplug-lockfd.patch
d0b3e5f282a07878341c38f40d01041ed37623757a99d6e0a420ca64d1f4ef2a xen-fd-is-file.c
c9691bd43a87a939d9a883279813c405eb5ac428a4f4f89e8eef01fbb4d2d6d1 xenstore_client_transaction_fix.patch
17bb27d95c86af8cc5e499b1b0db9b95bba3f45910d55b420f9f1f5452355fab patch-gcc6-etherboot-nonnull-compare.patch
5d5fe7bf52cbae9da20cfd1fc798699b2355a1af907ebf7f764e227891a759bb patch-gcc6-etherboot-rm-unused-string-functions.patch
9f34f8ecb9a44c688275b838c83efd233bb817f5e222629eac98e116168d704c patch-gcc6-etherboot-nic.c.patch
cdf7c4a089fe1fe493aafaf669decc3c9e071a0950da77dce526c09088d1c931 patch-gcc6-etherboot-ath.patch
32595581467772b9fa0fbb5384c99caefeb2cee3306b94b9bd2722084454f5a2 patch-gcc6-etherboot-sis190.patch
c73d1653b9b1d97ddce717817dc74429cd94c7b22989a08604eaa60df63f75f8 patch-gcc6-etherboot-skge.patch
448caed900ada2c030738218f5b82f5e29d9dc2e1beef9ebd49cbeb23734df0d patch-gcc6-etherboot-via-velocity.c.patch
61b1518c8d41792ec3b36e0fbfc265adb6c9304945a6fa18d6cc5a197e34b94f patch-gcc6-etherboot-via-rhine.c.patch
577f06e38a9ecbd3576907f2ba1c5040f4f1573fe92912635230702ad157b2e7 patch-gcc6-etherboot-e1000_phy.c.patch
80a24e9504d3893e83dc60550ffe364a873aaf3dafb52dcdade13f61f2ec0ee5 patch-gcc6-etherboot-igb_phy.c.patch
a15d73e0fb51fe3c1cf8b80a5ff17d532444016d14495d90d9e642ec60f320a6 patch-gcc6-etherboot-ath9k-9287-array.patch
2269932e8645c11e7fe60eeb6e0720841c2b5ddac2e6965ead1527d3e5924ee9 patch-gcc6-etherboot-no-pie.patch
cace870b6629003b55d9df9ef24f3445067239b913c006b6e23da511c1a21d78 patch-gcc6-etherboot-link-header.patch
be05ccd8975af402dcba3a3dc78c173319b2edd636bac11ac11163091453b704 patch-gcc6-etherboot-eth_broadcast.patch
90a8fc315bfe305581b3873890b1c1c8da6f62b5d06b73b79bac7a74671bbb07 xenstored.initd
991bb7c9da02941556e29714bd96b26e39e57e0a5b514eadd78d9bfa3fa5a9dc xenstored.confd
d13719093a2c3824525f36ac91ac3c9bd1154e5ba0974e5441e4a2ab5e883521 xenconsoled.initd
2a74be03eb74f6013242a4a5d721df6cb9b959b43c405de1e32813f52d749060 xenconsoled.confd
5fb0fc4a1ac8b139bb31b03f86b5c170050b93ea11a2f5b962d383d277ee815c xendomains.initd
046540c36328809fc351ad209d2b40300f91581d6d46da0caf79f57f2c212285 xendomains.confd
0da87a4b9094f934e3de937e8ef8d3afc752e76793aa3d730182d0241e118b19 xen-consoles.logrotate
4cfcddcade5d055422ab4543e8caa6e5c5eee7625c41880a9000b7a87c7c424e xenqemu.confd
c92bbb1166edd61141fdf678116974209c4422daf373cdd5bc438aa4adb25b8d xenqemu.initd"
sha512sums="2c52c8ef145dfab7d069e79318d5d631e1106a0ddc79d88b3bacf36c7f15cea67dccb704a245e785d2a1e42c6fb6c0ad74832f564aaeec025ad7b864031f0921 xen-4.7.0.tar.gz
2e0b0fd23e6f10742a5517981e5171c6e88b0a93c83da701b296f5c0861d72c19782daab589a7eac3f9032152a0fc7eff7f5362db8fccc4859564a9aa82329cf gmp-4.3.2.tar.bz2
c2bc9ffc8583aeae71cee9ddcc4418969768d4e3764d47307da54f93981c0109fb07d84b061b3a3628bd00ba4d14a54742bc04848110eb3ae8ca25dbfbaabadb grub-0.97.tar.gz
1465b58279af1647f909450e394fe002ca165f0ff4a0254bfa9fe0e64316f50facdde2729d79a4e632565b4500cf4d6c74192ac0dd3bc9fe09129bbd67ba089d lwip-1.3.0.tar.gz
40eb96bbc6736a16b6399e0cdb73e853d0d90b685c967e77899183446664d64570277a633fdafdefc351b46ce210a99115769a1d9f47ac749d7e82837d4d1ac3 newlib-1.16.0.tar.gz
2b3d98d027e46d8c08037366dde6f0781ca03c610ef2b380984639e4ef39899ed8d8b8e4cd9c9dc54df101279b95879bd66bfd4d04ad07fef41e847ea7ae32b5 pciutils-2.2.9.tar.bz2
88da614e4d3f4409c4fd3bb3e44c7587ba051e3fed4e33d526069a67e8180212e1ea22da984656f50e290049f60ddca65383e5983c0f8884f648d71f698303ad polarssl-1.1.4-gpl.tgz
4928b5b82f57645be9408362706ff2c4d9baa635b21b0d41b1c82930e8c60a759b1ea4fa74d7e6c7cae1b7692d006aa5cb72df0c3b88bf049779aa2b566f9d35 tpm_emulator-0.7.4.tar.gz
021b958fcd0d346c4ba761bcf0cc40f3522de6186cf5a0a6ea34a70504ce9622b1c2626fce40675bc8282cf5f5ade18473656abc38050f72f5d6480507a2106e zlib-1.2.3.tar.gz
c5cb1cdff40d2d71fd3e692a9d0efadf2aa17290daf5195391a1c81ddd9dfc913a8e44d5be2b12be85b2a5565ea31631c99c7053564f2fb2225c80ea0bb0e4a4 ipxe-git-9a93db3f0947484e30e753bbd61a10b17336e20e.tar.gz
e0a195ca377be7e4d584eff451d7b077406f54ca64c94b1515a4b23318fed33880da759144237de3be4abc92572037c8f5119b6b70ffc26a1872a771d769b8b2 xsa182-unstable.patch
a5c23c5ecc6c01875da2c0791c3d62334f3709dff12cb6a1b7a486778da7604994b610a6fc1fb12a46aca409b833c1f37ca704006cd52a283f1ead66a4d9af2a xsa183-unstable.patch
14c07d077a9d60a03859ca1b92347517c93faf88db06f8cb0515e486a3919afa8401203161ff671dda8fbdb64e6ca5e86120f1b8f65e6bfaa63a8c6a33211bad xsa184-qemut-master.patch
862e00d9cd126f8323f9c9706bf6ce7896d97e68e647416c699d9f2e01b88083a5fea346b13403577311384946912123f64bf5a568f1a6f92077d28923df54c6 xsa184-qemuu-master.patch
6b774cfef049d457d89149a973b5a5af674b995726c88ce09278f4a64cb94f5b3c2c2380a6273475a13eb9cdd972f5429f393247ecca6463f6068d606ea74886 xsa185.patch
bf899dde20cee730598b90e0a07941155b20e0ea17b9a3017a53bd0e1495fb6e5dc251934e01d02937b56ad65faf3accecf695b4fd7f6dcc0bae91290bd87b19 xsa186-0001-x86-emulate-Correct-boundary-interactions-of-emulate.patch
8e2a6c32aeb7cfb6ffa4395709ea849850d4c356dce139857a6783310b2efb47a01b1cf946b890264f7db543c5304830f64b5e40563c72318391569986146ab7 xsa186-4.7-0002-hvm-fep-Allow-testing-of-instructions-crossing-the.patch
d85bc3c56805ff5b3df6b85b2b34ff97d15fe254fc5a873b5c43c2c15564eea42753723a6296292a543e7b7dc83ad71f0fafe01fa6a6ebf82fa0a7268fc67486 xsa187-4.7-0001-x86-shadow-Avoid-overflowing-sh_ctxt-seg.patch
f60b51de992225ea6f48ad108c18717fb84a6f3c7cc3a3d567a1799403eefdc965c1ec4ccb9190affa58f81c48f13525a86144b04674b42732c8bdcad6084ff2 xsa187-4.7-0002-x86-segment-Bounds-check-accesses-to-emulation-ctx.patch
7cd36ad72a97ddbcf3454c87e6adebddfa3204f023446e399c38ecb8914a165a9df2d4939efd40dba149260df3380b2751321c654aff7011b5110e215b0afb37 xsa190.patch
c3c46f232f0bd9f767b232af7e8ce910a6166b126bd5427bb8dc325aeb2c634b956de3fc225cab5af72649070c8205cc8e1cab7689fc266c204f525086f1a562 qemu-coroutine-gthread.patch
1936ab39a1867957fa640eb81c4070214ca4856a2743ba7e49c0cd017917071a9680d015f002c57fa7b9600dbadd29dcea5887f50e6c133305df2669a7a933f3 qemu-xen_paths.patch
f095ea373f36381491ad36f0662fb4f53665031973721256b23166e596318581da7cbb0146d0beb2446729adfdb321e01468e377793f6563a67d68b8b0f7ffe3 hotplug-vif-vtrill.patch
71d0ebcda62259a1bf056807363015f2370f12daa5774f16150da42cba66bb5b65ec82f1f806fe147346560aa4d0e78bc5b5d8ae9f7e82d0aabae9d63fc876f6 rombios-no-pie.patch
a6455988477a29d856924651db5e14f96d835413b956278d2291cbb8e5877d7bf6f462890f607ecf1c7b4003997295d0ba7852e110fc20df3a3edf1845e778ba 0001-ipxe-dont-clobber-ebp.patch
76bd60768b296752ca11195bb03a57584686461da45255cb540977111a73c42b5b92362fd46d97bfd20487c96971dd5aed7eae7d8bf1aad7d5199adb875d4962 musl-support.patch
08cf7fac825dd3da5f33856abf6692da00d8928ab73050b3ae0a643ddb97c8ae323238a80152fd31595ac1c31678d559232264258c189e2c05ecaf33e295f13e musl-hvmloader-fix-stdint.patch
9dcb481c5b83c7df23e87be717d8a9234014f26a0f80893e125fe8110e2923562d95162d18ff64c08b5782cd7c085f90378a9e0802b3995c077c8ba32bbb669f stdint_local.h
853467a2d055c5bfbdc7bdca175a334241be44a7c5ac3c0a84a4bc5463b5c070b66d37e2a557429ef860727a6b7350683af758cc2494d85b6be4d883143a2c0d elf_local.h
79cb1b6b81b17cb87a064dfe3548949dfb80f64f203cac11ef327102b7a25794549ce2d9c019ebf05f752214da8e05065e9219d069e679c0ae5bee3d090c685e xen-hotplug-lockfd.patch
e76816c6ad0e91dc5f81947f266da3429b20e6d976c3e8c41202c6179532eec878a3f0913921ef3ac853c5dbad8082da3c9cd53b65081910516feb492577b7fc xen-fd-is-file.c
69dfa60628ca838678862383528654ecbdf4269cbb5c9cfb6b84d976202a8dea85d711aa65a52fa1b477fb0b30604ca70cf1337192d6fb9388a08bbe7fe56077 xenstore_client_transaction_fix.patch
be0f4d00d0952883f2e0f5cabff4bda9bbfc1ff728389065a7a820875b191cf37890a272d3f9a0398fa86bbad20f6a2c16d2b7f30f3e03d746ee1d72b8ae3614 patch-gcc6-etherboot-nonnull-compare.patch
55cf5ced4ff02d7a94bcdddbfdd0f4894c07991fa0be1829787f9498401340f0da30d2f118f4798c87e6097b13f14e1829cdc8024227ad0a561d5d8e08fc14ac patch-gcc6-etherboot-rm-unused-string-functions.patch
fac0d9c790aa49ded45ab46304dada4d3526e62594dc837e0578ebff6e75d9e87d0451447deb8bc0a82b898e1d414d759bff67b71f84ef20d23655496769c939 patch-gcc6-etherboot-nic.c.patch
4a47a6b3f0fa1061aaa7a3cecd8bc39d7200eac1861189bcb3f9aa82eec68272bc9b7e861f787f0edb894edf0e17cafdc3a5e53924893fec48c7269a129aac5b patch-gcc6-etherboot-ath.patch
3c5a8a05e73e688993438196c0d799f2a9d41d7f092722a42ddbb420c464f54cf870e071b71b0c1e0e96a0b934ae229bb7dff16ca0538c1ceebe7e44c51f374b patch-gcc6-etherboot-sis190.patch
d4de0c94b850b886ceaa519d327fbfb80028147395694a31aed76de1a6f4ea001a356f11fb833c963b3934268313611193e21c615273cbc99c9911b847ca0233 patch-gcc6-etherboot-skge.patch
4676979566c78d8f8dc46083dd2959bd871fdc5e790ec0846f47cd74f6740117e217a1b382d03302965769afcdf3f299ec9abd584b27430c4ed69e6776081194 patch-gcc6-etherboot-via-velocity.c.patch
be4a3f48a7a3de745693ef1b8d1ab487ee3d8d7ed1b2e98ed94af7d52fb1db2fd724f8fada267a5ef9caa41721431e0e66d18d9cfc6557bfb8a1f95f44eeba68 patch-gcc6-etherboot-via-rhine.c.patch
1bec93daf9c2df4904828f6473c64a46d2da1401b6aac5c33b1c411f8bfc0be119109db7c6582bb38aa178a28a3401072cac2636f1c631392fcffeed88bc0950 patch-gcc6-etherboot-e1000_phy.c.patch
78093aa78c4711001adef6f29588535ca000931bcfca7c247d5ff4ef24eff2a553919ec5bae2f7d40236513d3bfa04e3baf20fdba5cd1ce8bd4957b8deebeb3c patch-gcc6-etherboot-igb_phy.c.patch
cca8b3230d33261efffb30cfc42661a6ec09433e3aa80d50710112d73c6b45c81dc0fa259072dc42ca31c5cec8ceca84b0a4f44ed85716f2e2d3287ddc84b7ec patch-gcc6-etherboot-ath9k-9287-array.patch
a87f907b193203d6710515d48fb88dfd1c22ec4ca4a710822f1327df9902e4d66552208bc6b1c7fbd1816946edeccb3ffb374397b3e5b629be1b130bb763315e patch-gcc6-etherboot-no-pie.patch
3126cdc1338d14338b56defddb96e99a12aff0f847365386a89fd54469ed08e17abbb10827ce08ca515895c6b50c37d189b1f84712de938ce0db2f8817c1de6e patch-gcc6-etherboot-link-header.patch
44561a76fa7abab4dd9c150d4b14c83432fea1813c5455f7321f71b28ece47f56002fae6bec25c5d63259a961136dfd29c4ac4d9649a0a7b3b5dbcd5b62fc111 patch-gcc6-etherboot-eth_broadcast.patch
52c43beb2596d645934d0f909f2d21f7587b6898ed5e5e7046799a8ed6d58f7a09c5809e1634fa26152f3fd4f3e7cfa07da7076f01b4a20cc8f5df8b9cb77e50 xenstored.initd
093f7fbd43faf0a16a226486a0776bade5dc1681d281c5946a3191c32d74f9699c6bf5d0ab8de9d1195a2461165d1660788e92a3156c9b3c7054d7b2d52d7ff0 xenstored.confd
3c86ed48fbee0af4051c65c4a3893f131fa66e47bf083caf20c9b6aa4b63fdead8832f84a58d0e27964bc49ec8397251b34e5be5c212c139f556916dc8da9523 xenconsoled.initd
30df69cc38d0bed26bc4d6e08a2b62cbdc654d5f663009a05cb3b83b3e3dc5e206362d3fd59abbb753ceb8d6d79eaa6e15d079bb8f4f35dc74667103faf4e85d xenconsoled.confd
b1037fdf2fe477e153f7e9408e34943a8e8ca4e5518e6b0513137f95f3abbcbb20acb1de37c875825a1d4a30b2506290ec76b8c9fb183db6b4b0e1cffe329ca5 xendomains.initd
a3dddcb841a22305cfe1780c4ef6cf1ee67227ca9fe6ca0d24a7cc8be2cff9e5f3fbd75c2faf85e5ce6dc3b73631879ce10e19b02afb4611c72db183e116123a xendomains.confd
ab2105c75cfe01768aecd5bcbb56269d63666e8a44e42b6a83aee87df6c84ee2f9ab249171c21b2e09f8fec2cae8318f6e87d160989398a3e7dd68db8d52c426 xen-consoles.logrotate
bdbe15c924071cdc2d0f23e53ba8e3f837d4b5369bfb218abd3405f9bef25d105269aaf0784baeb69c073a5786b8c82ffdfd414e86874da34293cfdc2c497928 xenqemu.confd
8475119369409efb8ad930c7735cd3d782191d18fab4fc322a51120c395162ff88e381182876036d1078afd30079dbf3f94a3568689e9b52ba235adead4b97d3 xenqemu.initd"